Trendování

Aneb dlouhodobé hodnocení integrované ochrany před škůdci

Zmínili jsme se o hodnocení kritických kontrolních bodů. Do záznamu v dokumentaci zapisujeme hodnoty každého bodu a soustředíme se na potenciální rizika (to je ten vykřičník ve žlutém poli) a závažná rizika (KO v červeném poli) viz hodnocení kritických bodů. 

Do listu monitoringu kontrolních bodů (v dokumentaci IOŠ ve vašem provozu) zaznamenáváme poměrný % počet rizikových a KO incidentů na monitorovacích bodech v porovnání k celkovému počtu všech kontrolních bodů. 

Tyto incidenty při každé inspekci vynášíme do diagramu "Trend incidentů" (který máte také v dokumentaci IOŠ na provozu) a sledujeme dlouhodobý vývoj. Z tohoto vývoje posuzujeme stav Integrované ochrany před škůdci.

A to je vše.

Oč běží není trvale zabránit všem možným incidentům spojenými se škůdci, protože to není možné. Příroda je silnější než lidé. Ale dokážeme takto kontrolovat rizika a včas předcházet závažným selháním. A o to jde.