Impest Control

První CEPA certifikovaný dodavatel
v České republice a střední Evropě

Takže jste se rozhodli pro nás? Skvělé. Jak budeme postupovat? Takto...

Standard ČSN EN 16636 přímo požaduje, aby proces nabídky byl řízený.

Pokud nás vyzvete ke spolupráci, budeme postupovat logicky a srozumitelně.

Výsledkem úvodní inspekce u vás na provozu je sestavení matice rizik výskytu škůdců a poté pasportu objektu IOŠ. Zde zaznamenáme zjištěná rizika a sestavujeme plán jejich řízení podle zásad HACCP. Definujeme monitorovací body, jejich počet, rozmístění, četnost kontrol a samozřejmě limitní hodnoty parametrů výskytu. A nezapomeneme ani na nápravná opatření v případě překročení limitních hodnot.

Matice rizik a pasport objektu IOŠ jsou jádrem řídící dokumentace a přímo odtud se odvíjí naše nabídka. Jinými slovy - budete přesně a přehledně znát rizika, a budete vědět, jak je budeme měřit, jak jim předcházet a především - za co platíte.Pavlína Němcová

provozní ředitelka
pro celou ČR


 pavlina.nemcova@impest.cz

 +420 736 762 205
Pavel Němec

oblastní technik a zástupce
pro Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj


 pavel.nemec@impest.cz

 +420 604 753 325
Pavel Čech

oblastní technik
pro Vysočinu, Jihočeský a Pardubický kraj


 pavel.cech@impest.cz

 +420 735 171 946
Jakub Kadlec

oblastní technik a zástupce
pro Prahu a okolí


 jakub.kadlec@impest.cz

 +420 720 275 675
Lenka Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Olomoucký kraj


 lenka.kovalovska@impest.cz

 +420 734 518 246
Marie Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Středočeský kraj


 marie.kovalovska@impest.cz

 +420 737 543 384
Richard Krejčí

oblastní technik a zástupce
pro Moravskoslezský kraj


 richard.krejci@impest.cz

 +420 731 130 485
Radka Petruchová

oblastní zástupce
pro Zlínský a Jihomoravský kraj


 radka.petruchova@impest.cz

 +420 731 130 484
Alex Nerandžič

oblastní technik a zástupce
pro Karlovarský a Plzeňský kraj


 alex.nerandzic@impest.cz

 +420 777 347 018