Impest Control

První CEPA certifikovaný dodavatel
v České republice a střední Evropě

Rizikem míníme měřitelnou pravděpodobnost materiální či nemateriální škody u klienta způsobené přítomností nebo činností škůdce.

Analýza rizik je rozbor příčin výskytu různých druhů potenciálních škůdců. Předchází zpracování pasportu objektu IOŠ - tedy stanovení mapy kontrolních kritických bodů, chcete - li plánu ochrany před škůdci.

Svěřený objekt posuzujeme s ohledem na hygienickou náročnost vašeho oboru. Stanovujeme možné příčiny výskytu škůdce souvisejících s hygienou, pasivní ochranou objektu, nakládání s materiály, odpady a pracovními médii.

O jaká rizika jde konkrétně?

Máme tedy stanoveny druhy škůdců a příčiny jejich přítomnosti či aktivity? Ok. Dobrá, a nyní se pustíme do systému kontrolních bodů výskytu škůdců - pasportu objektu IOŠ.

Na místech, kde očekáváme aktivitu konkrétních škůdců, umístíme kritické kontrolní body. S ohledem na specifika provozu zvolíme četnost a způsob sledování aktivity škůdců. Každý monitorovací bod zaevidujeme, stanovíme měrný parametr a jeho mezní - limitní hodnotu. Jak? Tak například omezením nejvyššího počtu jedinců škůdce, počtem kolonií mikroorganismů na agaru, počtem neshodných událostí či výskytu nežádoucího jevu. Limitní hodnota je nejvyšší přípustná hodnota jevu, při které ještě nejsou nutná nápravná opatření nebo významné změny.

Doplníme ještě, jakým způsobem budeme parametr pozorovat (neboli navrhneme typ monitoru / sledovací stanice / vizuálního bodu) a nadefinujeme nápravná opatření v případě překročení limitní hodnoty. Zbývá zanést monitorovací body do mapy objektu a plán Integrované ochrany před škůdci IOŠ je hotov.

A vypadá třeba takto

Tomuto dokumentu říkáme Pasport objektu a je podkladem pro jednání o ceně služeb. Tento pasport je součástí dokumentace IOŠ na objektu. Je to flexibilní nástroj řízení, může být kdykoli aktuálně upraven podle aktuálně zjištěných rizik výskytu škůdců.


Pavlína Němcová

provozní ředitelka
pro celou ČR


 pavlina.nemcova@impest.cz

 +420 736 762 205
Pavel Němec

oblastní technik a zástupce
pro Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj


 pavel.nemec@impest.cz

 +420 604 753 325
Pavel Čech

oblastní technik
pro Vysočinu, Jihočeský a Pardubický kraj


 pavel.cech@impest.cz

 +420 735 171 946
Jakub Kadlec

oblastní technik a zástupce
pro Prahu a okolí


 jakub.kadlec@impest.cz

 +420 720 275 675
Lenka Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Olomoucký kraj


 lenka.kovalovska@impest.cz

 +420 734 518 246
Marie Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Středočeský kraj


 marie.kovalovska@impest.cz

 +420 737 543 384
Richard Krejčí

oblastní technik a zástupce
pro Moravskoslezský kraj


 richard.krejci@impest.cz

 +420 731 130 485
Radka Petruchová

oblastní zástupce
pro Zlínský a Jihomoravský kraj


 radka.petruchova@impest.cz

 +420 731 130 484
Alex Nerandžič

oblastní technik a zástupce
pro Karlovarský a Plzeňský kraj


 alex.nerandzic@impest.cz

 +420 777 347 018
Ondřej Havlíček


pro


 
Roman Gasnárek


pro