Impest Control

První CEPA certifikovaný dodavatel
v České republice a střední Evropě

 • IOŠ je brilantní nástroj pro kontrolu rizik spojených s ochranou před škůdci při té nejnáročnější výrobě, činnosti či provozu.
  Viz Integrovaná ochrana před škůdci (IOŠ).
 • V oboru ochrany proti škůdcům máme vyškolené odborníky na normu BRC a IFS FOOD a také máme kvalifikaci interního auditora v potravinářství. Viz Obhájení auditu
 • Analýza rizik je rozbor příčin výskytu různých druhů potenciálních škůdců.
  Viz Analýza rizik
 • Plán ochrany před škůdci - tedy stanovení kontrolních kritických bodů.
  Viz Pasport objektu IOŠ
 • Každé riziko sledované monitorovacím - kontrolním bodem je vymezeno limitní hodnotou svého parametru.
  Viz Hodnocení kritických bodů
 • Naše reporty zpracovává technik přímo na místě elektronicky. Každý report má evidenční číslo, podle kterého jej lze kdykoli dohledat v naší databázi.
  Viz Elektronické reporty
 • Trendování, äneb dlouhodobé hodnocení integrované ochrany před škůdci.
  Viz Dlouhodobé hodnocení

Pavlína Němcová

provozní ředitelka
pro celou ČR


 pavlina.nemcova@impest.cz

 +420 736 762 205
Pavel Němec

oblastní technik a zástupce
pro Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj


 pavel.nemec@impest.cz

 +420 604 753 325
Pavel Čech

oblastní technik
pro Vysočinu, Jihočeský a Pardubický kraj


 pavel.cech@impest.cz

 +420 735 171 946
Jakub Kadlec

oblastní technik a zástupce
pro Prahu a okolí


 jakub.kadlec@impest.cz

 +420 720 275 675
Lenka Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Olomoucký kraj


 lenka.kovalovska@impest.cz

 +420 734 518 246
Marie Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Středočeský kraj


 marie.kovalovska@impest.cz

 +420 737 543 384
Richard Krejčí

oblastní technik a zástupce
pro Moravskoslezský kraj


 richard.krejci@impest.cz

 +420 731 130 485
Radka Petruchová

oblastní zástupce
pro Zlínský a Jihomoravský kraj


 radka.petruchova@impest.cz

 +420 731 130 484
Alex Nerandžič

oblastní technik a zástupce
pro Karlovarský a Plzeňský kraj


 alex.nerandzic@impest.cz

 +420 777 347 018
Ondřej Havlíček


pro


 
Roman Gasnárek


pro