Impest Control

První CEPA certifikovaný dodavatel
v České republice a střední Evropě

Vyberte kraj pro zobrazení místního technika a zástupce firmy, který vyřídí jakýkoli Váš požadavek nebo dotaz.

Naši zaměstnanci tvoří síť specializovaných odborníků s pokrytím po celé ČR.
Každý z nich Vám rád poradí a poskytne veškeré potřebné informace.
Sídlo firmy se nachází v Praze a rádi k Vám přijedeme do kteréhokoli koutu republiky.

Objednávky a hlášení incidentů

pestcontrol@impest.cz 24 h denně on-line

+420 604 753 426 pracovní dny 08:00-17:00

Toxikologická poradna

+420 224 919 293 +420 224 915 402 Centrální telefonní čísla
toxikologického informačního centra
platná pro celou Českou republiku.

Při podezření na otravu předložte lékaři bezpečnostní list nebo bližší informaci žádejte na toxikologické poradně.


Pavlína Němcová

provozní ředitelka
pro celou ČR


 pavlina.nemcova@impest.cz

 +420 736 762 205
Pavel Němec

oblastní technik a zástupce
pro Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj


 pavel.nemec@impest.cz

 +420 604 753 325
Pavel Čech

oblastní technik
pro Vysočinu, Jihočeský a Pardubický kraj


 pavel.cech@impest.cz

 +420 735 171 946
Jakub Kadlec

oblastní technik a zástupce
pro Prahu a okolí


 jakub.kadlec@impest.cz

 +420 720 275 675
Lenka Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Olomoucký kraj


 lenka.kovalovska@impest.cz

 +420 734 518 246
Marie Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Středočeský kraj


 marie.kovalovska@impest.cz

 +420 737 543 384
Richard Krejčí

oblastní technik a zástupce
pro Moravskoslezský kraj


 richard.krejci@impest.cz

 +420 731 130 485
Radka Petruchová

oblastní zástupce
pro Zlínský a Jihomoravský kraj


 radka.petruchova@impest.cz

 +420 731 130 484
Alex Nerandžič

oblastní technik a zástupce
pro Karlovarský a Plzeňský kraj


 alex.nerandzic@impest.cz

 +420 777 347 018
Ondřej Havlíček


pro


 
Roman Gasnárek


pro