Impest Control

První CEPA certifikovaný dodavatel
v České republice a střední Evropě

Dezinsekce je termín pro hubení obtížného nežádoucího lezoucího a létajícího hmyzu. Nejrozšířenější metody provádění jsou chemické, hubící hmyz dotykově nebo požerově, případně jako plyny a páry.

Za deratizaci se považuje hubení škodlivých hlodavců, jako jsou například potkani, myš domácí, krysa. Hlodavci mohou přenášet některé nemoci, například leptospirózu, pro člověka nepříjemné horečnaté onemocnění. Mohou být i pasivními přenašeči infekčních onemocnění lidí a zvířat.

Podle nařízení 852/2004/ES o hygieně u potravin je zabránění kontaminace způsobené zvířaty a škůdci a regulace těchto živočichů jednou ze základních podmínek. Kromě toho ochranu před hmyzem a hlodavci v potravinářských podnicích nařizuje zákon 258/2000 o veřejném zdraví. Opatření je nutno provádět pravidelně a vést o nich evidenci. Rovněž musí být vedena evidence o zvýšeném výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Pravidelná deratizace je nutná, aby se narušil rozmnožovací cyklus hlodavců a aby problémy nenarůstaly (např. právě po teplé zimě 2006/2007 a teplém roce).

Běžná desinfekce, dezinsekce a deratizace (DDD) za pomoci účinných přípravků je součástí čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Na rozdíl od toho speciální ochranná DDD je odbornou činností s cílem likvidace původců a přenašečů infekčních onemocnění, a může být vykonávána jen pod dohledem a řízením vyškolené osoby (viz stránky SZPI).

My věříme, že škodám způsobeným škůdci je nejlépe předcházet.
DDD řeší pouze důsledky výskytu škůdců, kdežto IOŠ vyhledává příčiny a preferuje proaktivní postupy (prevence).


Pavlína Němcová

provozní ředitelka
pro celou ČR


 pavlina.nemcova@impest.cz

 +420 736 762 205
Pavel Němec

oblastní technik a zástupce
pro Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj


 pavel.nemec@impest.cz

 +420 604 753 325
Pavel Čech

oblastní technik
pro Vysočinu, Jihočeský a Pardubický kraj


 pavel.cech@impest.cz

 +420 735 171 946
Jakub Kadlec

oblastní technik a zástupce
pro Prahu a okolí


 jakub.kadlec@impest.cz

 +420 720 275 675
Lenka Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Olomoucký kraj


 lenka.kovalovska@impest.cz

 +420 734 518 246
Marie Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Středočeský kraj


 marie.kovalovska@impest.cz

 +420 737 543 384
Richard Krejčí

oblastní technik a zástupce
pro Moravskoslezský kraj


 richard.krejci@impest.cz

 +420 731 130 485
Radka Petruchová

oblastní zástupce
pro Zlínský a Jihomoravský kraj


 radka.petruchova@impest.cz

 +420 731 130 484
Alex Nerandžič

oblastní technik a zástupce
pro Karlovarský a Plzeňský kraj


 alex.nerandzic@impest.cz

 +420 777 347 018