Impest Control

První CEPA certifikovaný dodavatel
v České republice a střední Evropě

Jak funguje HACCP v IOŠ

Protože jsme certifikovaná firma, vyžaduje se po nás, abychom měli naše postupy zavedené jako standardní procesy.
Srozumitelné našim technikům i klientovi.

Takto postupujeme při kontrole monitorovacích bodů. podobnost s HACCP nikoli náhodná.

Každé riziko sledované monitorovacím - kontrolním bodem je vymezeno limitní hodnotou svého parametru. Limitní hodnotou může být množství pozřené nástrahy v případě, kdy sledujeme aktivitu hlodavců, nebo počet jedinců hmyzu zachycených na lepové desce. Ale může to být i stavební nedostatek, netěsnost, v důsledku které může dojít k napadení škůdcem nebo i jiná procesní závada - například nedostatečně prováděný úklid nebo nesprávně skladovaný odpad.

Technik hodnotí monitorovací bod ze dvou hledisek:

  • závažnost / míra rizika možného incidentu.
  • četnost neboli opakování incidentu

Pokud je sledovaný parametr rizika zjištěný na monitorovacím bodu vyšší, než jeho předem stanovená limitní hodnota, hodnotí ji technik jako neshodu, čili rizikovou a označí v kontrolním listu "KO". Takto technik postupuje u každého monitorovacího bodu. Na závěr inspekce provede celkové vyhodnocení a stanoví trend neshod. Rostoucí trend neshod je nežádoucí, technik musí odhalit jeho příčinu a navrhnout nápravná opatření. Účinnost nápravných opatření se kontroluje stejným způsobem při následující inspekci.

Malá poznámka: nulová hodnota parametru X je vždy v pořádku. Pokud není možno parametr vyhodnotit, je to vyznačeno v dokumentaci.Pavlína Němcová

provozní ředitelka
pro celou ČR


 pavlina.nemcova@impest.cz

 +420 736 762 205
Pavel Němec

oblastní technik a zástupce
pro Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj


 pavel.nemec@impest.cz

 +420 604 753 325
Pavel Čech

oblastní technik
pro Vysočinu, Jihočeský a Pardubický kraj


 pavel.cech@impest.cz

 +420 735 171 946
Jakub Kadlec

oblastní technik a zástupce
pro Prahu a okolí


 jakub.kadlec@impest.cz

 +420 720 275 675
Lenka Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Olomoucký kraj


 lenka.kovalovska@impest.cz

 +420 734 518 246
Marie Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Středočeský kraj


 marie.kovalovska@impest.cz

 +420 737 543 384
Richard Krejčí

oblastní technik a zástupce
pro Moravskoslezský kraj


 richard.krejci@impest.cz

 +420 731 130 485
Radka Petruchová

oblastní zástupce
pro Zlínský a Jihomoravský kraj


 radka.petruchova@impest.cz

 +420 731 130 484
Alex Nerandžič

oblastní technik a zástupce
pro Karlovarský a Plzeňský kraj


 alex.nerandzic@impest.cz

 +420 777 347 018
Ondřej Havlíček


pro


 
Roman Gasnárek


pro