Impest Control

První CEPA certifikovaný dodavatel
v České republice a střední Evropě

IOŠ je systém integrované ochrany před škůdci vyvinutý Impest Control, uplatňuje principy
HACCP v DDD a mnohem více...

Škůdci se navenek projevují fyzikálním, biologickým nebo chemickým působením. Nebo vším tím dohromady.

Napadení škůdci má své obvyklé příčiny, za kterými stojí téměř vždy lidský faktor. Například v nedodržování hygienického režimu, v neřešených technických závadách na provozních objektech, v nedostatcích ve skladování a při manipulaci s materiálem a hlavně s odpadem.

Pokud známe příčiny, pak nejúčinější cesta k eliminaci rizik stojí na preventivních opatřeních. Takovým preventivním opatřením je například hygiena, pravidelná sanitace a úklid. Nebo zatěsnění objektu, zasíťování oken či změna postupů nakládání s odpady.

Represe nastupuje až tehdy, když selže prevence a dojde k napadení škůdci. Takové situaci my říkáme incident. Represe je "odstranění nebo zabránění šíření" incidentu, zlikviduje škůdce, ale nenapravuje příčiny jejich nežádoucího výskytu. Právě zde vidíme náš odlišný přístup. Spočívá v tom, že zjišťujeme příčiny selhání a navrhujeme nápravu preventivních opatření tak, abychom rizika škůdců opět uvedli pod kontrolu.

IOŠ není DDD

Škůdce je organismus (často i člověk), který svou nežádoucí přítomností či aktivitou způsobuje škody či ohrožuje zdraví.
Jak jim nejlépe čelit?

My věříme, že škodám způsobeným škůdci je nejlépe předcházet. Jak? Vytvářením takových podmínek, které brání škůdcům v pronikání do chráněných objektů. Pokud se jim to přesto podaří, udržováním prostředí nepříznivým pro jejich existenci a zavedením systému včasného varování (monitoringu) a účinné likvidace.

Jednoduše řečeno - mít rizika pod kontrolou.

IOŠ - Impest Control
 • vyhledává příčiny výskytu škůdců a škod.
 • preferuje proaktivní postupy (prevence).
 • je dlouhodobé a okamžité řešení.
 • biocidy používá pouze nezbytně a dočasně.
 • je minimální zátěž pro životní prostředí.
 • je integrální součástí úklidu, sanitace a správné výrobní praxe.
 • zajišťuje dlouhodobě soustavnou hygienu a bezpečnost.
 • je relativně levná.
 • má dlouhodobě vynikající účinnost.
 • využívá koncepci HACCP
 • zahrnuje standardy hygieny a bezpečnosti potravin.
 • se opírá o komunikaci mezi poskytovatelem IOŠ a klientem.
 • využívá faktickou dokumentaci.
Klasická DDD
 • reší důsledky výskytu škůdců a škod.
 • preferuje reaktivní postupy (represe).
 • je spíše okamžité a dočasné řešení.
 • užívá biocidy často a ve velké míře.
 • je vysoká zátěž pro životní prostředí.
 • nebývá integrální součástí úklidu, sanitace a správné výrobní praxe.
 • zajišťuje pouze okamžitou hygienu a bezpečnost.
 • je relativně drahá.
 • má z dlouhodobého hlediska nižší účinnost.
 • nezohledňuje koncepci HACCP.
 • nepřihlíží k standardům hygieny a bezpečnosti potravin.
 • neklade důraz na komunikaci mezi poskytovatelem DDD a klientem.
 • pouze formální dokumentaci.

Rozumíte HACCP? Pak porozumíte IOŠ.

IOŠ je uplatňování HACCP v DDD.

Náš přístup není objevný. Prevence rizik a jejich udržitelné řízení se ukázalo efektivnější než kontrola hotových výrobků už za 2. světové války v průmyslové výrobě. Tento princip, dnes známý pod zkratkou HACCP, zavedla NASA v roce 1960 s přísnými požadavky na výrobu potravy pro astronauty. Metodika HACCP je základem i naší IOŠ.

IOŠ je brilantní nástroj pro kontrolu rizik spojených s ochranou před škůdci při té nejnáročnější výrobě, činnosti či provozu.

Takže kdo nese odpovědnost za ochranu před škůdci?

Ochrana proti škůdcům je vždy odpovědností společnou - klienta i Impest Control.

Odpovědnost klienta je dodržování preventivních opatření, hygieny a úklidu. Objekt musí být pro škůdce nepřístupný. A protože ne vždy tomu lze zabránit, je potřeba jej včas odhalit pravidelným úklidem a sanitací = kontrolou škůdců.

Odpovědnost Impest Control je odchytit nebo jinak zlikvidovat škůdce.

Společná odpovědnost je zavést monitorovací systém (kritických) kontrolních bodů a na základě jejich sledování provádět nápravná a doporučovat preventivní opatření. Samozřejmostí je kontrola jejich účinnosti.

Aneb - pravidla hry.

Už víme, že Integrovaná ochrana před škůdci IOŠ není totéž co DDD.

Také víme, že účinnost IOŠ závisí na schopnosti partnerů převzít odpovědnost a na jejich vzájemném dialogu.

A již také víme, že IOŠ je postavena na moderním principu řízení rizik za pomoci účinného nástroje - HACCP.

Zbývá už jen hrát podle pravidel. Normy a standardy naší práce jsou náš job. A že jich je. To máte zákon o ochraně veřejného zdraví, na ochranu zvířat, o odpadech, o obalech, o životním prostředí, o veterinární péči, o podmínkách uvádění biocidů na trh, o zbraních, o ochraně přírody a k tomu vyhlášky. A hlavně - zlatý grál ve službách ochrany před škůdci - ČSN EN 16336.

Naše činnost vyžaduje rozumět i vašim obecným předpisům, zákonům a oborovým standardům.


Pavlína Němcová

provozní ředitelka
pro celou ČR


 pavlina.nemcova@impest.cz

 +420 736 762 205
Pavel Němec

oblastní technik a zástupce
pro Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj


 pavel.nemec@impest.cz

 +420 604 753 325
Pavel Čech

oblastní technik
pro Vysočinu, Jihočeský a Pardubický kraj


 pavel.cech@impest.cz

 +420 735 171 946
Jakub Kadlec

oblastní technik a zástupce
pro Prahu a okolí


 jakub.kadlec@impest.cz

 +420 720 275 675
Lenka Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Olomoucký kraj


 lenka.kovalovska@impest.cz

 +420 734 518 246
Marie Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Středočeský kraj


 marie.kovalovska@impest.cz

 +420 737 543 384
Richard Krejčí

oblastní technik a zástupce
pro Moravskoslezský kraj


 richard.krejci@impest.cz

 +420 731 130 485
Radka Petruchová

oblastní zástupce
pro Zlínský a Jihomoravský kraj


 radka.petruchova@impest.cz

 +420 731 130 484
Alex Nerandžič

oblastní technik a zástupce
pro Karlovarský a Plzeňský kraj


 alex.nerandzic@impest.cz

 +420 777 347 018
Ondřej Havlíček


pro


 
Roman Gasnárek


pro