Impest Control

První CEPA certifikovaný dodavatel
v České republice a střední Evropě

Uvedeme Vám spoustů důvodu, proč chcete navázat spolupráci právě s námi. Jedním z nich je odlišnost od našich konkurentů.
Záleží na tom, co je pro Vás důležité...

Jsme kvalifikovaný tým,
certifikovaný podle ČSN 16636

Jako první v Česku jsme mezinárodně certifikovaní na novou technickou normu poskytování služeb ochrany proti škůdcům "CEPA certified operator". Náš technický manažer je certifikovaný jako interní auditor v potravinářství. Samozřejmě, že vlastníme i oprávnění pro činnost v DDD.

Známe normy pro
naši práci

Normy a standardy týkající se naší práce jsou náš job. A že jich je. To máte zákon o ochraně veřejného zdraví, na ochranu zvířat, o odpadech, o obalech, o životním prostředí, o veterinnární péči, o podmínkách uvádění biocidů na trh, o zbraních, o ochraně přírody a k tomu vyhlášky.
A hlavně - zlatý grál ve službách ochrany před škůdci - ČSN EN 16336.

Známe vaše normy z hlediska
ochrany před škůdci

Tak to máte vedle obecných předpisů, norem a zákonů a správné výrobní praxe řadu oborových standardů (potravináři mají své BRC, AIB, IFS, FSSC22000, ISO22000, TFSM) a pak vaše vlastní interních předpisy a požadavky.

Analyzujeme rizika IOŠ
a vyhodnocujeme trendy

Náš systém IOŠ je postaven na prevenci napadení škůdci a analýze kritických bodů a procesů dle HACCP. A jejich dlouhodobých trendových hodnoceních. Vaši auditoři budou spokojeni. A vy projdete auditem na jedničku.

Navrhujeme opatření a kontrolujeme
jejich účinnost

Existuje-li možnost, jak se chránit proti škůdcům preventivně, pak vám ji navrhneme, společně zrealizujeme a zkontrolujeme. Sami od sebe, nemusíte nás žádat. V ceně, samozřejmě.

Vyhodnocujeme účinnost úklidu,
hygieny a dezinfekce

Provádíme mikrobiologické stěry. Do 48 hodin dostanete informaci o přítomnosti patogenních bakterií, virů, kvasinek či plísní. Anebo vás náš mikrobiolog naučí, jak si je dělat sami. Materiál vám dodáme. Pokud u vás provádíme dezinfekci, její výsledek také automaticky ověřujeme stěrem.

Vedeme srozumitelnou
dokumentaci

Každá dokumentace IOŠ je vedena tak, aby byla srozumitelná vám i cizojazyčným auditorům.

Závady
dokumentujeme

Ne, abychom vás šikanovali. Ale abyste o závadách věděli a nás potřebovali co nejméně. Pokud nalezneme závadu z hlediska prevence škůdců, vyfotíme ji a odešleme odpovědné osobě.

Reportujeme Vám elektronicky
do 2 minut

Budete-li si přát, můžete dostat výsledek inspekce do 2 minut od ukončení inspekce přímo do vašeho počítače nebo mobilu. Čím dříve se o závadě dozvíte, tím dříve ji vyřešíte a tím menší budou škody. Neztrácíte čas ani peníze. A nestojí vás to nic navíc.

Data skladujeme
elektronicky

Už od momentu, kdy technik u vás zpracuje zprávu na tabletu, vedeme ji elektronicky. Nemusíte mít obavu, že se vám ztratí. Můžeme kdykoli rekonstruovat historii provádění IOŠ u vás. Pochopitelně - zdarma.

Měříme účinnost
UV lapačů hmyzu

Při kontrole a výměně lepových desek lapačů hmyzu měříme UV index zářivek. Podle něj totiž poznáme, zda je ještě natolik účinná, aby stále přitahovala hmyz. Pochopitelně - bez příplatků. A vedeme o tom evidenci. Auditoři to ocení. Pamatujte, to že UV zářivka "svítí" ještě neznamená, že opravdu funguje. Vadné zářivky vyměníme a odpad zlikvidujeme.

Mluvíme anglicky
(i česky nebojte se)

Vašim partnerům, odběratelům, majitelům, úřadům či auditorům vysvětlíme, co je IOŠ a jak u vás funguje, bude-li potřeba. Slovem či písmem.


Pavlína Němcová

provozní ředitelka
pro celou ČR


 pavlina.nemcova@impest.cz

 +420 736 762 205
Pavel Němec

oblastní technik a zástupce
pro Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj


 pavel.nemec@impest.cz

 +420 604 753 325
Pavel Čech

oblastní technik
pro Vysočinu, Jihočeský a Pardubický kraj


 pavel.cech@impest.cz

 +420 735 171 946
Jakub Kadlec

oblastní technik a zástupce
pro Prahu a okolí


 jakub.kadlec@impest.cz

 +420 720 275 675
Lenka Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Olomoucký kraj


 lenka.kovalovska@impest.cz

 +420 734 518 246
Marie Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Středočeský kraj


 marie.kovalovska@impest.cz

 +420 737 543 384
Richard Krejčí

oblastní technik a zástupce
pro Moravskoslezský kraj


 richard.krejci@impest.cz

 +420 731 130 485
Radka Petruchová

oblastní zástupce
pro Zlínský a Jihomoravský kraj


 radka.petruchova@impest.cz

 +420 731 130 484
Alex Nerandžič

oblastní technik a zástupce
pro Karlovarský a Plzeňský kraj


 alex.nerandzic@impest.cz

 +420 777 347 018
Ondřej Havlíček


pro


 
Roman Gasnárek


pro