Impest Control

První CEPA certifikovaný dodavatel
v České republice a střední Evropě

Nebo také trendování integrované ochrany před škůdci.

Zmínili jsme se o hodnocení kritických kontrolních bodů. Do záznamu v dokumentaci zapisujeme hodnoty každého bodu a soustředíme se na potenciální rizika (to je ten vykřičník ve žlutém poli) a závažná rizika (KO v červeném poli) viz hodnocení kritických bodů.

Do listu monitoringu kontrolních bodů (v dokumentaci IOŠ ve vašem provozu) zaznamenáváme poměrný % počet rizikových a KO incidentů na monitorovacích bodech v porovnání k celkovému počtu všech kontrolních bodů.

Tyto incidenty při každé inspekci vynášíme do diagramu "Trend incidentů" (který máte také v dokumentaci IOŠ na provozu) a sledujeme dlouhodobý vývoj. Z tohoto vývoje posuzujeme stav Integrované ochrany před škůdci IOŠ.

A to je vše.

Oč běží není trvale zabránit všem možným incidentům spojenými se škůdci, protože to není možné. Příroda je silnější než lidé. Ale dokážeme takto kontrolovat rizika a včas předcházet závažným selháním. A o to jde.Pavlína Němcová

provozní ředitelka
pro celou ČR


 pavlina.nemcova@impest.cz

 +420 736 762 205
Pavel Němec

oblastní technik a zástupce
pro Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj


 pavel.nemec@impest.cz

 +420 604 753 325
Pavel Čech

oblastní technik
pro Vysočinu, Jihočeský a Pardubický kraj


 pavel.cech@impest.cz

 +420 735 171 946
Jakub Kadlec

oblastní technik a zástupce
pro Prahu a okolí


 jakub.kadlec@impest.cz

 +420 720 275 675
Lenka Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Olomoucký kraj


 lenka.kovalovska@impest.cz

 +420 734 518 246
Marie Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Středočeský kraj


 marie.kovalovska@impest.cz

 +420 737 543 384
Richard Krejčí

oblastní technik a zástupce
pro Moravskoslezský kraj


 richard.krejci@impest.cz

 +420 731 130 485
Radka Petruchová

oblastní zástupce
pro Zlínský a Jihomoravský kraj


 radka.petruchova@impest.cz

 +420 731 130 484
Alex Nerandžič

oblastní technik a zástupce
pro Karlovarský a Plzeňský kraj


 alex.nerandzic@impest.cz

 +420 777 347 018
Ondřej Havlíček


pro


 
Roman Gasnárek


pro