Impest Control

První CEPA certifikovaný dodavatel
v České republice a střední Evropě

Tak, abyste nám rozuměli.

Především. Naše reporty zpracovává technik přímo na místě elektronicky. Každý report má evidenční číslo, podle kterého jej lze kdykoli dohledat v naší databázi.

Report má standardní formát. Obsahuje veškeré důležité informace o inspekci. Datum a doba trvání inspekce se zaznamenává automaticky (to dělá náš elektronický systém řízení zakázek Fleetmatics Work). A najdete zde samozřejmě kontakt na prováděcího technika. Pro vaši kontrolu a případné dotazy.

Vzhled i obsah reportu můžeme upravit na míru dle vašich specifických potřeb. Žádný problém.

V reportu technik vyhodnotí stav objektu z hlediska výskytu škůdce a případně stanoví nález na základě sledování monitorovacích kontrolních bodů a trendů rizik. Pokud zjistí neshodu, dokumentuje zjištěné závady fotograficky a písemně a navrhuje řešení.

Samozřejmostí je výčet provedených služeb a materiálu, který je přesně účtován dle smlouvy.

Na závěr technik report vytiskne na mobilní tiskárně, projedná jeho obsah s odpovědnou osobou, nechá si jej potvrdit a založí do dokumentace IOŠ. Pokud si klient přeje, ihned jej odesílá odpovědné osobě emailem do 2 minut. Celý záznam je ihned po uzavření elektronicky uložen ve Fleetmatics Work.

Na vaši žádost vám zřídíme klientský přístup k reportům v našem systému Fleetmatics Work.Pavlína Němcová

provozní ředitelka
pro celou ČR


 pavlina.nemcova@impest.cz

 +420 736 762 205
Pavel Němec

oblastní technik a zástupce
pro Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj


 pavel.nemec@impest.cz

 +420 604 753 325
Pavel Čech

oblastní technik
pro Vysočinu, Jihočeský a Pardubický kraj


 pavel.cech@impest.cz

 +420 735 171 946
Jakub Kadlec

oblastní technik a zástupce
pro Prahu a okolí


 jakub.kadlec@impest.cz

 +420 720 275 675
Lenka Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Olomoucký kraj


 lenka.kovalovska@impest.cz

 +420 734 518 246
Marie Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Středočeský kraj


 marie.kovalovska@impest.cz

 +420 737 543 384
Richard Krejčí

oblastní technik a zástupce
pro Moravskoslezský kraj


 richard.krejci@impest.cz

 +420 731 130 485
Radka Petruchová

oblastní zástupce
pro Zlínský a Jihomoravský kraj


 radka.petruchova@impest.cz

 +420 731 130 484
Alex Nerandžič

oblastní technik a zástupce
pro Karlovarský a Plzeňský kraj


 alex.nerandzic@impest.cz

 +420 777 347 018
Ondřej Havlíček


pro


 
Roman Gasnárek


pro