Impest Control

První CEPA certifikovaný dodavatel
v České republice a střední Evropě

Nejvyšší kvalitu a standardizaci v ochraně před škůdci požadují výrobci a zpracovatelé potravin a léčiv. Systém kritických bodů HACCP je základním kamenem legislativních norem uznávaných GFSI (Global Food Safety Initiative), ať je to BRC, IFS, AIB, FSSC2200 nebo ISO 22000.

Protože ochrana před škůdci je součástí těchto standardů, výrobci a zpracovatelé potravin požadují, aby byla služby poskytována v souladu s těmito standardy a aby dodavatel garantoval, že certifikační audity proběhnou hladce.

Impest Control

V reakci na tyto požadavky jsme vyvinuli vlastní unikátní systém Integrované ochrany před škůdci IOŠ. Je metodicky založen na moderní koncepci prevence výskytu škůdců s cílem omezit užívání potenciálně nebezpečných chemických látek.

Systém IOŠ je odladěný přímo z provozu. Denně je u našich klientů podrobován testováním audity. Protože IOŠ obstál ve všech auditech, zavedli jsme ho jako standardní metodu ochrany před škůdci.

IOŠ samotná by však byla jen teoretickou příručkou. Rozhodující je praktické využívání lidmi. Naši lidé aktivně komunikují s klientem tak, aby rozuměl naší práci.

Naše ohleduplnost k přírodě nespočívá jen v omezeném užívání pesticidů, ale také v náhradě tradičních papírových dokumentací IOŠ elektronickou. Naši technici jsou vybaveni přenosnou mobilní technikou s trvalým připojením, takže veškerá data zpracovávají přímo na místě zakázky a jsou tak přístupná okamžitě online. Prospěch tak nemá pouze Impest Control tím, že řídí všechny zakázky v reálném čase, ale i zákazník, protože získává aktuální informace o výsledku inspekcí a návrzích na odstranění závad bez prodlení tak, aby na ně včas reagoval ještě před eskalací problémů či hrozbou postihu dohlédacích orgánů.

Impest Control

Impest Control s.r.o. se 21.3.2019 úspěšně podrobila mezinárodnímu certifikačnímu reuditu požadavků a kompetencí pro poskytování služeb ochrany před škůdci dle normy CEN EN/ČSN 16636 u společnosti Bureau Veritas a od 21.3.2016 se stala prvním CEPA certifikovaným dodavatelem v České republice a ve střední Evropě.

Bureau Veritas

Pavlína Němcová

provozní ředitelka
pro celou ČR


 pavlina.nemcova@impest.cz

 +420 736 762 205
Pavel Němec

oblastní technik a zástupce
pro Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj


 pavel.nemec@impest.cz

 +420 604 753 325
Pavel Čech

oblastní technik
pro Vysočinu, Jihočeský a Pardubický kraj


 pavel.cech@impest.cz

 +420 735 171 946
Jakub Kadlec

oblastní technik a zástupce
pro Prahu a okolí


 jakub.kadlec@impest.cz

 +420 720 275 675
Lenka Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Olomoucký kraj


 lenka.kovalovska@impest.cz

 +420 734 518 246
Marie Kovalovská

oblastní technik a zástupce
pro Středočeský kraj


 marie.kovalovska@impest.cz

 +420 737 543 384
Richard Krejčí

oblastní technik a zástupce
pro Moravskoslezský kraj


 richard.krejci@impest.cz

 +420 731 130 485
Radka Petruchová

oblastní zástupce
pro Zlínský a Jihomoravský kraj


 radka.petruchova@impest.cz

 +420 731 130 484
Alex Nerandžič

oblastní technik a zástupce
pro Karlovarský a Plzeňský kraj


 alex.nerandzic@impest.cz

 +420 777 347 018
Ondřej Havlíček


pro


 
Roman Gasnárek


pro