Analýza rizik

Rizikem míníme měřitelnou pravděpodobnost materiální či nemateriální škody u klienta způsobené přítomností nebo činností škůdce.

Analýza rizik je rozbor příčin výskytu různých druhů potenciálních škůdců. Předchází zpracování pasportu IOŠ - tedy stanovení mapy kontrolních kritických bodů, chcete - li plánu ochrany před škůdci.

Svěřený objekt posuzujeme s ohledem na hygienickou náročnost vašeho oboru. Stanovujeme možné příčiny výskytu škůdce souvisejících s hygienou, pasivní ochranou objektu, nakládání s materiály,  odpady a pracovními médii. 

A o jaká rizika jde konkrétně?