Impest Control poskytuje jako první 
 Integrovanou ochranu před škůdci dle ČSN 16 636

Nejvyšší kvalitu a standardizaci v ochraně před škůdci požadují výrobci a zpracovatelé potravin a léčiv.  Systém kritických bodů HACCP je základním kamenem legislativních norem uznávaných GFSI (Global Food Safety Initiative),  ať je to BRC, IFS, AIB, FSSC2200 nebo ISO 22000. 

Protože ochrana před škůdci je součástí těchto standardů, výrobci a zpracovatelé potravin požadují, aby byla služby poskytována v souladu s těmito standardy a aby dodavatel garantoval, že certifikační audity proběhnou hladce. 

V reakci na tyto požadavky jsme vyvinuli vlastní unikátní systém Integrované ochrany před škůdci IOŠJe metodicky založen na moderní koncepci prevence výskytu škůdců s cílem omezit užívání potenciálně nebezpečných chemických látek. 

Systém IOŠ je odladěný přímo z provozu. Denně je u našich klientů podrobován testování audity. Protože IOŠ obstál ve všech auditů, zavedli jako standardní metodu ochrany před škůdci. 

IOŠ samotná by však byla jen teoretickou příručkou. Rozhodující je praktické využívání lidmi. Naši lidé aktivně komunikují s klientem tak, aby rozuměl naší práci. 

Naše ohleduplnost k přírodě nespočívá jen v omezeném užívání pesticidů, ale také v náhradě tradičních papírových dokumentací IOŠ elektronickou.  Naši technici jsou vybaveni přenosnou mobilní technikou s trvalým připojením, takže veškerá data zpracovávají přímo na místě zakázky a jsou tak přístupná okamžitě. Prospěch tak nemá pouze Impest Control tím, že řídí všechny zakázky v reálném čase, ale i zákazník, protože získává aktuální informace o výsledku inspekcí a návrzích na odstranění závad bez prodlení tak, aby na ně včas reagoval ještě před eskalací problémů či hrozbou postihu dohlédacích orgánů. 

Impest Control s. r. o. se 21. 3. 2019  úspěšně podrobila mezinárodnímu certifikačnímu reuditu požadavků a kompetencí pro poskytování služeb ochrany před škůdci dle normy CEN EN / ČSN 16636 u společnosti Bureau Veritas a od 21. 3. 2016 se stala prvním CEPA certifikovaným dodavatelem v České republice a ve střední Evropě.