Jak reportujeme?

Tak, abyste nám rozuměli.

Především. Naše reporty zpracovává technik přímo na místě elektronicky. Každý report má evidenční číslo, podle kterého jej lze kdykoli dohledat v naší databázi.

Report má standardní formát. Obsahuje veškeré důležité informace o inspekci. Datum a doba trvání inspekce se zaznamenává automaticky (to dělá náš elektronický systém řízení zakázek Flletmatics Work). A najdete zde samozřejmě kontakt na prováděcího technika. Pro vaši kontrolu a případné dotazy. 

Vzhled i obsah reportu můžeme upravit na míru dle vašich specifických potřeb. Žádný problém. 

V reportu technik vyhodnotí stav objektu z hlediska výskytu škůdce a případně stanoví nález na základě sledování monitorovacích kontrolních bodů a trendů rizik. Pokud zjistí neshodu, dokumentuje zjištěné závady fotograficky a písemně a navrhuje řešení.

Samozřejmostí je výčet provedených služeb a materiálu, který je přesně účtován dle smlouvy.

Na závěr technik report vytiskne na mobilní tiskárně, projedná jeho obsah s odpovědnou osobou, nechá si jej potvrdit a založí do dokumentace IOŠ. Pokud si klient přeje, ihned jej odesílá odpovědné osobě emailem do 2 minut. Celý záznam je ihned po uzavření elektronicky uložen ve Fleetmatics Work.

Na vaši žádost vám zřídíme klientský přístup k reportům v našem systému Fleetmatics Work.