Speciální osvědčení

Jsme unikátní. Impest Control je jediná společnost na trhu v oboru ochrany proti škůdcům, která má vyškolené odborníky na normu BRC a IFS FOOD a kvalifikaci interní auditor v potravinářství. 

Garantujeme úspěch vašeho auditu.