Pasport IOŠ

Systém kritických kontrolních bodů

Máme tedy stanoveny druhy škůdců a příčiny jejich přítomnosti či aktivity? Ok.  Dobrá, a nyní se pustíme do systému kontrolních bodů výskytu škůdců - pasportu objektu IOŠ.

Na místech, kde očekáváme aktivitu konkrétních škůdců,  umístíme kritické kontrolní body. S ohledem na specifika provozu zvolíme četnost a způsob sledování aktivity škůdců. Každý monitorovací bod zaevidujeme, stanovíme měrný parametr a jeho mezní - limitní hodnotu. Jak? Tak například omezením nejvyššího počtu jedinců škůdce, počtem kolonií mikroorgnismů na agaru, počtem neshodných událostí či výskytu nežádoucího jevu. Limitní hodnota je nejvyšší přípustná hodnota jevu, při které ještě nejsou nutná nápravná opatření nebo významné změny.

Doplníme ještě, jakým způsobem budeme parametr pozorovat (neboli navrhneme typ monitoru / sledovací stanice / vizuálního bodu) a nadefinujeme nápravná opatření v případě překročení limitní hodnoty. Zbývá zanést monitorovací body do mapy objektu a plán Integrované ochrany před škůdci IOŠ je hotov. A vypadá třeba takto:

Tomuto dokumentu říkáme Pasport objektu a je podkladem pro jednání o ceně služeb. Tento pasport je součástí dokumentace IOŠ na objektu. Je to flexibilní nástroj řízení, může být kdykoli aktuálně upraven podle aktuálně zjištěných rizik výskytu škůdců.