Co je to tedy IOŠ?

Je to zkratka systému Integrované ochrany před škůdci vyvinutý Impest Control.

IOŠ není DDD

Když to není totéž, tak v čem je rozdíl? 

Škůdce je organismus (často i člověk), který svou nežádoucí přítomností či aktivitou způsobuje škody či ohrožuje zdraví. Jak jim nejlépe čelit?

My věříme, že škodám způsobeným  škůdci je nejlépe předcházet. Jak? Vytvářením takových podmínek, které brání škůdcům v pronikání do chráněných objektů. Pokud se jim to přesto podaří, udržováním prostředí nepříznivým pro jejich existenci a zavedením systému včasného varování (monitoringu) a účinné likvidace. 

Jednoduše řečeno - mít rizika pod kontrolou.

IOŠ je o odpovědnosti

Takže kdo nese odpovědnost za ochranu před škůdci?

Ochrana proti škůdcům je vždy odpovědností společnou - klienta i Impest Control.

Odpovědnost klienta: dodržování preventivních opatření, hygieny a úklidu. Objekt musí být pro škůdce nepřístupný. A protože ne vždy tomu lze zabránit, je potřeba jej včas odhalit pravidelným úklidem a sanitací = kontrolou škůdců.

Odpovědnost Impest Control: odchytit nebo jinak zlikvidovat škůdce.

Společná odpovědnost: zavést monitorovací systém (kritických) kontrolních bodů a na základě jejich sledování provádět nápravná a doporučovat preventivní opatření a kontrolovat jejich účinnost.

IOŠ teoreticky...

Rozumíte HACCP? Pak porozumíte IOŠ.

IOŠ je uplatňování HACCP v DDD.

Náš přístup není objevný.  Prevence rizik a jejich udržitelné řízení se ukázalo efektivnější než kontrola hotových výrobků už za 2. světové války v průmyslové výrobě.  Tento princip, dnes známý pod zkratkou HACCP, zavedla NASA v roce 1960 s přísnými požadavky na výrobu potravy pro astronauty. Metodika HACCP je základem i naší IOŠ.

IOŠ je brilantní nástroj pro kontrolu rizik spojených s ochranou před škůdci při té nejnáročnější výrobě, činnosti či provozu.

Legislativní rámec IOŠ 

Aneb - pravidla hry.

Už víme, že Integrovaná ochrana před škůdci IOŠ není totéž co DDD. 

Také víme, že účinnost IOŠ závisí na schopnosti partnerů převzít odpovědnost a na jejich vzájemném dialogu.

A již také víme, že IOŠ je postavena na moderním principu řízení rizik za pomoci účinného nástroje - HACCP.

Zbývá už jen hrát podle pravidel. Normy a standardy naší práce jsou náš job. A že jich je. To máte zákon o ochraně veřejného zdraví, na ochranu zvířat, o odpadech, o obalech, o životním prostředí, o veterinární péči, o podmínkách uvádění biocidů na trh, o zbraních, o ochraně přírody a k tomu vyhlášky. A hlavně - zlatý grál ve službách ochrany před škůdci - ČSN EN 16336.

Naše činnost vyžaduje rozumět i vašim obecným předpisům, zákonům a oborových standardům.

Koncept IOŠ 

Jednoduše a srozumitelně

Škůdci se navenek se projevují fyzikálním, biologickým nebo chemickým působením. Nebo vším tím dohromady. 

Napadení škůdci má své obvyklé příčiny, za kterými stojí téměř vždy lidský faktor. Například v nedodržování hygienického režimu, v neřešených technických závadách na provozních objektech, v nedostatcích ve skladování a při manipulaci s materiálem a hlavně s odpadem. 

Pokud známe příčiny, pak nejúčinější cesta k eliminace rizik stojí na preventivních opatřeních. Takovým preventivním opatřením je například hygiena, pravidelná sanitace a úklid. Nebo zatěsnění objektu, zasíťování oken či změna postupů nakládání s odpady.

Represe nastupuje až tehdy, když selže prevence a dojde k napadení škůdci. Takové situaci my říkáme incident. Represe je "odstranění nebo zabránění šíření" incidentu, zlikviduje škůdce, ale nenapravuje příčiny jejich nežádoucího výskytu. Právě zde vidíme náš odlišný přístup. Spočívá v to, že zjišťujeme příčiny selhání a navrhujeme nápravu preventivních opatření tak, abychom rizika škůdců opět uvedli pod kontrolu.