Jak probíhá nabídkové řízení?

Takže jste se rozhodli pro nás? Skvělé. Jak budeme postupovat? Takto...

Standard ČSN EN 16636 přímo požaduje, aby proces nabídky byl řízený. 

Pokud nás vyzvete ke spolupráci, budeme postupovat logicky a srozumitelně.

Výsledkem úvodní inspekce u vás na provozu je sestavení matice rizik výskytu škůdců a poté pasportu IOŠ objektu. Zde zaznamenáme zjištěná rizika a sestavujeme plán jejich řízení podle zásad HACCP. Definujeme monitorovací body, jejich počet, rozmístění, četnost kontrol a samozřejmě limitní hodnoty parametrů výskytu. A nezapomeneme ani na nápravná opatření v případě překročení limitních hodnot.

Matice rizik a posport IOŠ jsou jádrem řídící dokumentace a přímo odtud se odvíjí naše nabídka. Jinými slovy - budete přesně a přehledně znát rizika, a budete vědět, jak je budeme měřit, jak jim předcházet a především - za co platíte.